Titlen skal indeholde en tydelig og sigende overskrift, der indeholder nøgleordet

Manchettens opgave er at uddybe overskriften og opsummere tekstens indhold. Giv gerne overblik vha. et kort resume over, hvad læseren kan forvente af få på siden.

Overvej formål og målgruppe (H2)

 • Skriv til målgruppen. Overvej ord i forhold til om det er en borger, sundhedsperson eller myndighed. Målgruppen skal kunne forstå indholdet og føle sig mødt. Hvis indholdet henvender sig til flere: Prioriter i målgrupper.
 • Skriv til en scanner. Vi læser ikke på nettet. Vi er task-orienterede og scanner først og fremmest og dernæst læser vi det, der rammer det, vi leder efter. Gør derfor teksten overskuelig med afsnit, der kan læses uafhængigt at teksten.
 • Alle indholdssider bør have et klart formål: Enten vil du som afsender forandre en adfærd hos modtageren, eller også kommer dine besøgende med en opgave, de skal have løst eller har behov for information om. Når du har gjort dig klart, hvad en sides formål er, kan du bedre italesætte det i tekst, overskrifter og links.
 • Husk at vi signalerer høj faglighed og professionalisme gennem klart og forståeligt sprog.

Sådan disponerer du siden og bruger elementerne (H2)

Alle indholdssider indeholder en titel, manchet og brødtekst: 

 • Titel: Hold overskriften sigende for indholdet og benyt de ord, som modtageren vil bruge.
 • Manchet: Uddyb overskriften og opsummér tekstens indhold, evt. I form af et ganske kort resumé af, hvad man kan forvente at få på siden.
 • Brødtekst: Brug gerne mange afsnit og overskrifter. 

Valg af sideskabelon (H3)

Når du skal oprette en side, vælger du skabelonen "Webside". Under sidelayout vælger du "Bred side med venstremenu". 

Valg af linktype: Almindelige links VS CTA-links (H3)

Placér gerne linket efter et tekstafsnit i stedet for som en del af teksten. Det er nemmere for læseren at få øje på linket, hvis det er trukket ud af teksten.

Navngiv links, så læseren forstår, hvad man lander på, når man klikker på linket. Undgå blot at skrive: ”Læs mere”, ”Klik her”. Links skal give brugeren et naturligt næste skridt.

 • Link with an arrow: Når vi linker til sider og filer, så benytter vi typen "Link with an arrow". Husk at sætte kryds i "Åbn i ny fane", hvis du linker eksternt eller til en fil:

Find reglerne på Udenrigsministeriets hjemmeside

 • CTA-link: Hvis brugeren via linket skal udføre en aktiv handling, bruger vi Linktypen "Button". Det kan være "Udfyld ansøgningsskemaet" eller "Indberet en UTH":

Bestil det blå kort

Brug af de forskellige farver og bokse på siden (H3)

Hvis du skal lave en boks, indsætter du en "multiboks" under artikelfeltet. Vælg gerne den lyseblå farve til den første boks, du har på siden og sæt den til at fylde 7 kolonner. Hvis du skal lave endnu en boks på siden, ser det pænt ud, hvis du vælger den gule farve. Har du brug for at indsætte mindre bokse, ser det pænt ud at sidestille dem i mindre kolonner fx med relaterede sider eller lovgivning.

Hvis du skal oprette en accordion, er det en god ide at først at Indsætte et såkaldt "grid", hvori du indsætter en accordion. Griddet kan du herefter sætte til at have farven lyseblå. Accordion skal typisk fylde 7 kolonner - hvis den er meget teksttung kan den være i 12 kolonner.

Se eksemplerne på bokse og accordions nedenfor. 

Ex. Accordion: Lyseblå i 7 kolonner

Det blå EU-sygesikringskort kan dække dine offentlige udgifter til nødvendig behandling, mens du opholder dig midlertidigt i et EU-land, EØS-land (Norge, Island, Liechtenstein) eller Schweiz fx på grund af ferie, studie, barselsorlov eller lignende. Det er som udgangspunkt en forudsætning, at du ikke arbejder i det land, du opholder dig midlertidigt i. Hvis du skal arbejde, skal du på forhånd søge Udbetaling Danmark om at bevare din danske sociale sikring i perioden.

Læs mere om muligheden for at bevare din danske sociale sikring, når du arbejder i udlandet

Ved ophold i Storbritannien kan du også være dækket med dit blå sygesikringskort, men der gælder visse undtagelser.

Læs mere på Brexit: Ferie og korte ophold

Det blå EU-sygesikringskort kan dække:

Det blå sygesikringskort kan dække behandling på offentlige sygehuse, klinikker og hos sundhedspersoner, der har en aftale med den offentlige sygesikring i landet, du opholder dig i. Kortet kan fx dække udgifter til:

 • Nødvendig sygehjælp, hvis du bliver akut syg eller kommer til skade
 • Nødvendig behandling af eksisterende eller kronisk sygdom
 • Nødvendig sygehusbehandling
 • Nødvendig tandlægebehandling
 • Nødvendig ordineret medicin

Det er den lokale læge eller anden sundhedsperson, der vurderer, om du har behov for en konkret behandling nu og her, eller om du kan vente med behandling, til du kommer hjem.

Det blå sygesikringskort dækker IKKE:

Da der er forskel på den offentlige sygesikring i de forskellige lande, er din dækning med det blå sygesikringskort også forskellig alt efter, hvor du opholder dig. Generelt gælder det dog, at det blå sygesikringskort bl.a. ikke kan dække:

 • Behandling hos private læger eller private hospitaler, som ikke er en del af landets offentlige sygesikring
 • Lægeordineret hjemtransport
 • Hjemtransport af afdød
 • Planlagt behandling, dvs. hvis du tager til udlandet med det formål at få behandling. Du kan dog muligvis få tilskud efter andre regler. LINK: Læs om tilskud til behandling købt i et andet EU-/EØS-land

En privat rejseforsikring vil kunne dække dine udgifter i de tilfælde, hvor det blå EU-sygesikringskort ikke dækker.

Vil du vide mere om EU-sygesikringskortets anvendelse i et bestemt land, kan du læse mere her (LINK til punkt Hvordan er den offentlige sygesikring i et bestemt land)

Du kan bruge det blå sygesikringskort i følgende lande:

 • EU-lande (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland (Nederlandene), Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig)
 • EØS-lande (Norge, Island og Liechtenstein)
 • Schweiz
 • Storbritannien og Nordirland

Hvis du har bopæl og er sygesikret i Danmark, har du desuden ret til nødvendig behandling fra den offentlige sygesikring, når du opholder dig midlertidigt i de nordiske lande (Norge, Sverige, Finland og Island). Men til forskel fra de regler, der gælder for det blå sygesikringskort, så har du i de nordiske lande i nogle tilfælde også ret til hjemtransport.

LINK Læs mere om de særlige regler for norden her I nordiske lande

Det blå EU-sygesikringskort kan give dig adgang til nødvendig offentlig behandling på lige fod med andre borgere i et EU-land, EØS-land (Norge, Island, Liechtenstein), Schweiz og Storbritannien.

Da der er forskel på den offentlige sygesikring i de forskellige lande, dækker dit blå EU-sygesikringskort også forskelligt alt efter, hvor du opholder dig. Inden du rejser, bør du derfor være opmærksom på reglerne for landets offentlige behandling og evt. brugerbetaling i den forbindelse, samt hvilke regler der gælder for syge- og hjemtransport.

Du kan finde information om den offentlige sygesikring i et bestemt land nedenfor:

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Belgien hos offentlige sygekasser eller forbindelsesorganet:

RIZIV - Dienst Geneeskundige Verzorging 
Internationale relaties
Tervurenlaan 211
BE-1150 BRUSSEL
Telefon: +32 2 739 71 11

Email: rir@riziv.fgov.be

Læs mere på www.riziv.be 

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Belgien

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Bulgarien hos forbindelsesorganet:

National Health Insurance Fund
1, Krichim Str.,
Sofia 1407
Bulgaria

Telefon: +359 2 965 9116
E-mail: jvatkova@nhif.bg
E-mail: TBukovski@nhif.bg

Læs mere på www.nhif.bg

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Bulgarien.

Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge det blå kort i den nordlige del af Cypern, som er en del af Tyrkiet, ikke af Republikken Cypern.

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Cypern hos forbindelsesorganet:

Ministry of Health – Medical Services
10 Marcou Dracou
Pallouriotissa
1448 Nicosia
Cyprus

Telefon: +357 22 605300

Email: sstratis@moh.gov.cy

Læs mere på www.moh.gov.cy

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Cypern.

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Danmark hos forbindelsesorganet:

Styrelsen for Patientsikkerhed
Islands Brygge 67
2300 København S

Telefon: 72 28 66 00 

E-mail: stps@stps.dk
Læs mere på stps.dk

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Danmark.

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Estland hos forbindelsesorganet:

Estonian Health Insurance Fund (Tervisekassa)
Lastekodu 48
10113 Tallinn
Estonia

Telefon: +372 669 6630 
Telefon: 16363 (nationalt nummer)
E-mail: info@tervisekassa.ee
Læs mere på www.tervisekassa.ee

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Estland.

Ex. Boks nr. 2 på siden i gul i 7 kolonner

Inden opholdet:

 • At sikre dig, at dit blå sygesikringskort er gyldigt under hele dit ophold
 • At være opmærksom på landets offentlig sygesikring og evt. brugerbetaling. Det blå kort er ikke en garanti for gratis behandling, selv om det er offentlig sygehjælp.

Under opholdet:

 • Altid at have det blå sygesikringskort med dig, så du kan vise det i tilfælde af behandling under opholdet.
 • At det alene er behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen, der er omfattet af det blå sygesikringskort